Home PROJECTES SEMINARIS NACIÓ XXI

SEMINARIS NACIÓ XXI

Els Seminaris Nació XXI són unes trobades en format reduït de (15-20 persones) per establir un debat entre experts i actors de la societat civil al voltant d’una qüestió d’actualitat centrada en Catalunya o els Països Catalans.

L’objectiu d’aquests seminaris és que del debat entre experts i actors de la societat civil, implicats en la qüestió que es debat, en sorgeixin noves idees i punts de vista que ens permetin construir nous horitzons de coneixement sobre els reptes actuals del país.


I Seminari “Sacsegem les polítiques lingüístiques”.

Podeu consultar els resultats a: Resultats I Seminari Pol Ling


II Seminari sobre la projecció internacional de Catalunya.

Presentació de l’estudi Anàlisi de la presència i construcció del relat del context sociopolític de Catalunya (2010-2015) a la premsa internacional (2010-2018)”, de Cristina Perales i Carles Pont


Seminari “Sacsegem les polítiques lingüístiques: El discurs sobre la llengua. Després de la normalització?” 

Podeu consultar els resultats a Resultats II Seminari Pol Ling


Una part del fons que finança els Seminaris Pensem sobre polítiques lingüístiques prové de cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.