Fundació associada a la Coordinadora Catalana de Fundacions