Home ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT

President
Agustí Alcoberro

Vicepresidenta
Montserrat Casals

Secretària
Marina Pujol

Patrons Vitalicis
Josep Espar i Ticó

Patrons Nats
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Acció Cultural del País Valencià
Obra Cultural Balear

Patrons Electius

Enric Casals

Joan Albert Casanovas

Carles Duarte

Xavier Duran

Teresa Fèrriz

Ricard Guerrero

Xavier Llach

Francesc Marco-Palau

Pere Sala

Ivan Serrano

Queralt Solé

Jaume Subirana

COMITÈ EXECUTIU

President
Agustí Alcoberro

Vicepresidenta
Montserrat Casals

Secretària
Marina Pujol

Tresorer
Joan Albert Casanovas

Vocals

Pere Sala

Ivan Serrano

Teresa Fèrriz

EQUIP TÈCNIC

Direcció Fundació

Carme Garcia

Direcció Pensem

Bernat Ferrer