Home ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT

President
Agustí Alcoberro Pericay

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretari
Francesc Marco-Palau

Patrons Nats
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Acció Cultural del País Valencià
Obra Cultural Balear

Patrons Electius

Xènia Bussé Peris

Pere Carles Subirà

Enric Casals Genover

Joan Albert Casanovas

Xavier Duran Escribà

Antoni Estabanell Buxó

Teresa Fèrriz Roure

Ricard Guerrero Moreno

Àlex Hinojo Sánchez

Xavier Llach Moreno

Pere Sala Martí

Ivan Serrano Balaguer

Queralt Solé Barjau

COMITÈ EXECUTIU

President
Agustí Alcoberro Pericay

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretari
Francesc Marco-Palau

Tresorer
Joan Albert Casanovas

Vocals

Xavier Duran Escribà

Teresa Fèrriz Roure

Pere Sala Martí

Ivan Serrano Balaguer

 

EQUIP TÈCNIC

Direcció Fundació Congrés de Cultura Catalana

Carme Garcia Fabón

Direcció Congrés de Cultura Catalana

Esteve Plantada Hermoso