Home ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT

President
Miquel Strubell i Trueta

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretària
Marina Pujol Pastó

Patrons Vitalicis
Miquel Bes i Calzadilla
Josep Espar i Ticó

Patrons Nats
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Acció Cultural del País Valencià
Obra Cultural Balear

Patrons Electius
Agustí Alcoberro
Marta Buch i Parés
Enric Casals
Ricard Guerrero
Montserrat Guibernau
Xavier Llach
Francesc Marco-Palau
Isidor Marí
Isabel-Helena Martí
Jordi Muñoz
Mercè Piqueras
Jaume Subirana
Montserrat Treserra
Teresa Fèrriz

COMITÈ EXECUTIU

President
Miquel Strubell i Trueta

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretària
Marina Pujol Pastó

Vocals
Joan Albert Casanovas
(Director de finances i administració)
Pere Sala Martí
(Direcció d’activitats i promoció)

Agustí Alcoberro

Ivan Serrano

Pere Casanovas

Directora
Marta Rovira i Martínez

Comunicació i projectes de la Fundació
Carme Garcia Fabón