Home ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT

President
Agustí Alcoberro i Pericay

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretària
Marina Pujol Pastó

Patrons Vitalicis
Josep Espar i Ticó

Patrons Nats
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Acció Cultural del País Valencià
Obra Cultural Balear

Patrons Electius

Marta Buch i Parés

Enric Casals Genover

Ivan Serrano Balaguer

Joan Albert Casanovas

Ricard Guerrero

Xavier Llach

Francesc Marco-Palau

Pere Sala Martí

Miquel Strubell i Trueta

Jaume Subirana Ortín

Teresa Fèrriz Roure

COMITÈ EXECUTIU

President
Agustí Alcoberro i Pericay

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretària
Marina Pujol Pastó

Tresorer
Joan Albert Casanovas

Vocals

Pere Sala Martí

Ivan Serrano Balaguer

Teresa Fèrriz Roure

EQUIP TÈCNIC

Direcció Fundació

Carme Garcia Fabón

Direcció Pensem

Bernat Ferrer i Frigola