Home ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT

President
Agustí Alcoberro i Pericay

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretària
Marina Pujol Pastó

Patrons Vitalicis
Josep Espar i Ticó

Patrons Nats
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Acció Cultural del País Valencià
Obra Cultural Balear

Patrons Electius

Marta Buch i Parés

Enric Casals

Ricard Guerrero

Montserrat Guibernau

Xavier Llach

Francesc Marco-Palau

Mercè Piqueras

Miquel Strubell i Trueta

Jaume Subirana

Montserrat Treserra

Teresa Fèrriz

COMITÈ EXECUTIU

President
Agustí Alcoberro i Pericay

Vicepresidenta
Montserrat Casals Genover

Secretària
Marina Pujol Pastó

Vocals
Joan Albert Casanovas

Pere Sala Martí

Ivan Serrano

Teresa Fèrriz

EQUIP TÈCNIC

Directora
Marta Rovira i Martínez

Comunicació i activitats 
Carme Garcia Fabón

Pensem.cat

Bernat Ferrer i Frigola

Estudiants en pràctiques

Amaia Hermoso de Mendoza

Teresa Palau