Home Avís legal, Política de Privacitat Web i Política de cookies

Avís legal, Política de Privacitat Web i Política de cookies

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

La FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA, responsable del lloc web, d’ara endavant la RESPONSABLE, posa a disposició de les persones usuàries aquest document, amb el qual vol donar compliment  a les obligacions disposades a  la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic (LSSICE), així com informar a les persones usuàries del lloc  web respecte les condicions d’ús.

Tota persona que accedeix a aquest web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions d’aquest avís, així com a qualsevol altra disposició legal d’aplicació.

La FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a aquest lloc  web, sense que sigui obligatori el seu preavís o posar en coneixement de les persones usuàries les seves obligacions, entenent-se com a suficients la publicació a la seva web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: fundaciocongres.cat

Denominació: Fundació Congrés de Cultura Catalana

NIF G08650970

Domicili: Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B 08003 Barcelona

Tel.: 93 410 68 66

Correu electrònic: direccio@fundaciocongres.cat

Inscrita amb el núm 173 del Registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatitu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, dissenys, logotips, texts i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o,  en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial  del autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al web,  pertanyen als seus  respectius propietaris, essent ells mateixos  responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de la FUNDACIÓ CONGRES DE LA CULTURA CATALANA.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix

Per a dur a terme qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual  o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic:  direcció@fundaciocongres.cat 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

4. ÚS DE COOKIES

Aquest web pot utilitzar  cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que hi accedeix) per a dur a terme determinades funcions que són  considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització  del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al terminar la sessió del usuari.  En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la seva recollida.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu la nostra Política de cookies i  les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web o xarxes socials.   Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.   En tot cas, procedirà a la retirada de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la   moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al  web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic . En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del web.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’ any, 24 hores al dia. Tanmateix, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. 

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta web, serà la llei espanyola.

Última actualització:  14/12/2023

Política de Privacitat Web

Responsable del Tractament

La empresa responsable del tractament de les seves dades d’acord amb aquesta Política de privacitat es:

Nom de domini: fundaciocongres.cat

Denominació: Fundació Congrés de Cultura Catalana

NIF G08650970

Domicili: Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B 08003 Barcelona

Tel.: 93 410 68 66

Correu electrònic: direccio@fundaciocongres.cat

  Inscrita amb el núm 173 del Registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya.

A la  FUNDACIÓ CONGRÉS DE LA CULTURA CATALANA reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web.

Dades Personals

Una dada personal, és la informació que l’ identifica o li fa identificable. A través del web, a les caselles establertes a l’efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament General Protecció de Dades  2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia de drets digitals 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat,durada i legitimació del tractament:

Les dades que l’ usuari ens proporcioni les tractarem amb les finalitats següents:

     Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

       Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

La base legítima per millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

   Enviar-li informació sobre les nostres activitats. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals:

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat dels supòsits que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al responsable que actuen com a encarregats del tractament. 

En el cas que es realitzin transferències internacionals se li comunicaran amb l’ objecte d’ obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. 

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a la FUNDACIÓ CONGRÉS DE LA CULTURA CATALANA, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació rebuda

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Drets dels interessats:

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i demanar la rectificació de les dades que siguin inexactes o demanar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres a l’ adreça postal: Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B 08003 Barcelona o al nostre correu electrònic: direcció@fundaciocongres.cat

Si considera  que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar  una reclamació davant  l’autoritat de control: www.aepd.es 

Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació dels mateixos. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas adreçar-se a FUNDACIÓ CONGRÉS DE LA CULTURA per bloquejar el compte d’ accés dels menors al seu càrrec que s’ haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Tractament de Cookies:

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les Cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Política de cookies

Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels estricament tècnics, segons expliquem a  la present política. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús.

Les cookies i l’emmagatzematge local formen part de la tecnologia necessària pel funcionament del web i no són inherentment perjudicials, però és important conèixer  les implicacions que comporten a la teva privacitat. 

Seguidament posem en el teu coneixement aquells elements imprescindibles per a conèixer el seu funcionament. 

Què són les cookies?

Les “cookies” són petits fitxers temporals que es creen al teu dispositiu de navegació (ordinador, telèfon, tauleta, etc) quan visites una web, i que permeten a la mateixa emmagatzemar informació, per exemple per recordar les teves preferències d’ús o per reconèixer-te en successives visites.

Quan un web crea una cookie al teu dispositiu, s’emmagatzema el següent:

  • Adreça/domini de la web que ha creat la cookie.
  • Durada de la cookie, que pot anar de només minuts a anys.
  • El contingut de la cookie.

En tot moment pots configurar el teu programa de navegació per tal d’impedir (bloquejar) l’ús de cookies per part de determinades webs, així com esborrar les cookies emmagatzemades prèviament.

Per què es fan servir les cookies?

Cookies tècniques essencials. Són cookies tècniques necessàries per gestionar el flux de navegació al web o per mantenir-te connectat a la mateixa. Si les deshabilites, es possible que algun apartat del web no funcioni correctament.

Cookies de personalització. Necessàries per recordar determinades preferències de l’usuari, que es perden en cas que les esborris.

Cookies analítiques. Ens ajuden a nosaltres i a tercers a recopilar informació de la procedència dels usuaris i la seva navegació dins del web, a efectes de fer una anàlisis estadística que ens ajudi a millorar l’estructura i continguts del web.

Cookies publicitàries. Es fan servir per gestionar els anuncis que apareixen a la web, decidint el contingut i la freqüència dels mateixos.

Cookies publicitàries de comportament. Ajuden a recopilar els teus hàbits de navegació per tal de crear un perfil d’interessos que serveix per mostrar-te anuncis més rellevants per tu.

Cookies per compartició social. Aquestes cookies són necessàries per identificar-te en les xarxes socials i així permetre la compartició de continguts.

Què és l’emmagatzematge local?

Per emmagatzematge local entenem qualsevol fitxer creat pel web al teu dispositiu de navegació. Les cookies són una forma d’emmagatzematge local, però hi ha d’altres. És important que les coneguis per que puguis impedir el seu ús o bé esborrar la informació emmagatzemada al teu dispositiu.

L’emmagatzematge local del navegador:  alguns webs fan servir emmagatzematges locals anomenats “sessionStorage” i “localStorage” per guardar informació; “sessionStorage” s’esborra automàticament quan tanques el navegador però per esborrar el “localStorage” cal esborrar l’historial de navegació.

L’emmagatzematge local de Flash (“Flash Local Shared Objects”). Flash és un complement del navegador que permet incorporar elements interactius i multimèdia en un web. Flash també permet emmagatzemar fitxers al teu dispositiu.

L’emmagatzematge local de Silverlight (“Isolated Objects”). Silverlight és un complement del navegador que permet incorporar elements interactius i multimèdia en un web. Silverlight també permet emmagatzemar fitxers al teu dispositiu.

El web beacon és una tècnica habitual de rastreig que consisteix en col·locar al web o a un correu una imatge allotjada a un servidor d’Internet de manera que quan el teu navegador o programa de correu es connecti a aquest servidor per descarregar aquesta imatge, quedi registrat el teu accés. De vegades aquestes imatges són molt petites o transparents de manera que resulten invisibles per l’usuari.

Què són les cookies de tercers?

Moltes webs incorporen funcions i característiques proporcionades per tercers, com per exemple:

  • Analítiques d’accés i ús de les planes.
  • Mapes interactius.
  • Vídeos i elements multimèdia.
  • Botons socials.
  • Publicitat.

El proveïdor d’una funció o característica pot fer ús de cookies i altres sistemes d’emmagatzematge local en base als seus propis criteris i objectius. Alguns proveïdors fan servir cookies i altres tecnologies de rastreig per recollir informació sobre els teus hàbits de navegació amb l’objectiu de mostrar publicitat adaptada als teus interessos.

Si accedeixes a algun espai gestionat per tercers, hauràs de tenir en compte aquest fet. 

Ús de navegadors amb funció de navegació privada

Cas que desitgis navegar per aquest web amb un major grau de privacitat i limitant que les cookies quedin emmagatzemades per terminis llargs de temps, et recomanem que facis servir un navegador web que disposi d’una opció de navegació “privada”. Pots obtenir informació sobre aquesta possibilitat a les pàgines d’ajuda dels principals navegadors. 

Com puc impedir l’ús de cookies i com puc esborrar-les?

El nostre web només utilitza cookiespròpies de sessió  necessàries pel funcionament del web. Aquestes cookies són temporals i es mantenen durant el temps que dura la teva visita. 

També recollim el teu consentiment quan te’l demanem abans d’enviar informació pels nostres formularis. Aquest consentiment el pots retirar quan vulguis, tot i que nosaltres el mantindrem bloquejat als nostres arxius durant 3 anys per a respondre de les obligacions legals actuals. 

La majoria de navegadors et permeten desactivar globalment l’ús de cookies. Molts navegadors també et permeten bloquejar i esborrar les cookies associades a webs/dominis concrets. Per conèixer les opcions de privacitat del teu navegador consulta el seu apartat d’ajuda.

També pots trobar informació a la pàgina d’ajuda dels navegadors:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mictosoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES

Safari for IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Part de la informació pot quedar a l’emmagatzematge local del navegador o a l’emmagatzematge de Flash:

Per esborrar les dades guardades a l’emmagatzematge local del navegador, esborra l’historial de navegació. Per saber com fer-ho consulta l’ajuda del navegador.

Per esborrar l’emmagatzematge local de Flash o limitar la quantitat d’espai permès, consulta les planes d’ajuda de l’empresa Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

NOTA: la informació mostrada és de desembre de 2021.. Informem que amb el pas del temps pot quedar incompleta tot i que periòdicament revisarem la present política.