Home FONAMENTS

FONAMENTS

MISSIÓ

Treballar per crear pensament sobre com construir una nació lliure, diversa i cohesionada, articulada en els diferents territoris de cultura catalana a través de l’acció de les entitats.

VISIÓ

Imaginar el país, com en el Congrés de Cultura Catalana, aixoplugant tots els àmbits de la cultura entesa de manera transversal, amb els instruments d’avui, esdevenint un laboratori singular d’idees i establint relacions-xarxa amb els actors de la societat civil.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Treballar per tal d’identificar i analitzar els aspectes que seran claus per a la cultura catalana en el marc de la globalització.

Crear espais de debat i interpel·lar els actors concernits amb l’objectiu de crear consciència i continguts d’excel·lència que puguin ser referencials per abordar aquestes qüestions en el futur.

Generar nous formats, actes singulars, espais de trobada amb xarxa, actes de contingut, els Països Catalans com a espai de futur.

HISTÒRIA

L’any 1979, amb la culminació del Congrés de Cultura Catalana, i gràcies a l’aportació del pedagog i geògraf Pau Vila en ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 1976, es va decidir crear una gran fundació que es posés al servei de la nostra comunitat.

El primer Patronat de la Fundació estava format per Pau Vila i Dinarès, Josep Pintó i Ruiz, Agustí Bassols i Parés, Miquel Bes i Calzadilla, Jaume Carner i Suñol, Miquel Casals i Colldecarrera, Josep Espar i Ticó, Joan Fuster i Ortells, Jaume Fuster i Guillemó; Josep Llompart i de la Peña, Gregori Mir i Mayol, Josep Pi-Suñer i Cuberta,  Ignasi Ponti i Grau, Josep M. Puig i Salellas, Josep M.Riera i Prats, Marc Taxonera i Comas, Miquel Vila i Despujol, Montserrat Bayà.

Vídeo 30 anys de la Fundació Congrés de Cultura Catalana