Home PREMI MIQUEL CASALS COLLDECARRERA

PREMI MIQUEL CASALS COLLDECARRERA

El Premi Miquel Casals Colldecarrera va néixer en memòria de qui va ser degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i impulsor del Congrés de Cultura Catalana els anys 1975-1977.

La Fundació Congrés de Cultura Catalana convoca aquest premi amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i el Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya.

El Premi Miquel Casals Colldecarrera distingeix un treball publicat en l’àmbit del dret privat propi dels Països Catalans, sigui sobre dret privat emanat dels seus òrgans legislatius, o bé sobre dret privat històric.

Els destinataris són els/les autors/es d’obres publicades en català dins del període de la convocatòria del premi.

El premi consisteix en diploma acreditatiu i una dotació econòmica que, per a aquesta edició, es concreta en 2.000€.

HISTÒRIC DE GUARDONATS AMB EL PREMI MIQUEL CASALS COLLDECARRERA

 • I. “L’acció negatòria i la protecció de la propietat enfront de les immissions. La seva regulació en la llei 13/1990” de Joan Egea i Fernández.
 • II. “Institucions de Dret Civil de Catalunya” de Lluís Puig i Ferriol i Encarna Roca i Trias.
 • III. “El negoci jurídic testamentari en el dret civil de Catalunya” de Joan Marsal Guillamet.
 • IV. “L’estatut jurídic del curador en el Codi de Successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya” d’Esther Arroyo i Amayuelas.
 • V. “L’aplicació del dret civil de Catalunya: la qualitat jurídica del català” de M. Esperança Ginebra Molins.
 • VI. “Les ordinacions d’en Sanctacília. Servituds, relacions de veïnatge i límits al dret de propietat en el dret (històric) catal” de Jaume Ribalta i Haro.
 • VII. “Opción, tanteo y retracto” d’Esteve Bosch i Capdevila, i “Règim econòmic matrimonial de separació de béns i declaració d’insolvènci” de Lídia Arnau i Raventós.
 • VIII. “L’usdefruit vidual abintestat en el Dret Civil” de Miquel Miralles i Bellmunt.
 • IX. “La Comissió Jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya durant la segona república espanyola i la seva obra legislativa” dels autors, Esther Arroyo i Amayuelas i Jaume Ribalta Haro
 • X. “El notariat a Catalunya després de la Guerra de Successió” de l’autor, Arcadi Garcia i Oms.
 • XI. “Evolució del sistema de fonts en Dret civil balear i la importància del Dret consuetudinari balear com a font i com a tradició jurídica.” de l’autor, Anselmo Martínez Cañellas.

Volem agraïr a les entitats i institucions que donen suport i que ens ajuden a mantenir viva aquesta convocatòria de l’àmbit del dret: