Home Política de Privacitat Web

Política de Privacitat Web

Responsable del Tractament

La empresa responsable del tractament de les seves dades d’acord amb aquesta Política de privacitat es:

Nom de domini: fundaciocongres.cat

Denominació: Fundació Congrés de Cultura Catalana

NIF G08650970

Domicili: Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B 08003 Barcelona

Tel.: 93 410 68 66

Correu electrònic: direccio@fundaciocongres.cat

  Inscrita amb el núm 173 del Registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya.

A la  FUNDACIÓ CONGRÉS DE LA CULTURA CATALANA reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web.

Dades Personals

Una dada personal, és la informació que l’ identifica o li fa identificable. A través del web, a les caselles establertes a l’efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament General Protecció de Dades  2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia de drets digitals 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat,durada i legitimació del tractament:

Les dades que l’ usuari ens proporcioni les tractarem amb les finalitats següents:

     Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

       Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

La base legítima per millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

   Enviar-li informació sobre les nostres activitats. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals:

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat dels supòsits que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al responsable que actuen com a encarregats del tractament. 

En el cas que es realitzin transferències internacionals se li comunicaran amb l’ objecte d’ obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. 

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a la FUNDACIÓ CONGRÉS DE LA CULTURA CATALANA, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació rebuda

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Drets dels interessats:

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i demanar la rectificació de les dades que siguin inexactes o demanar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres a l’ adreça postal: Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B 08003 Barcelona o al nostre correu electrònic: direcció@fundaciocongres.cat

Si considera  que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar  una reclamació davant  l’autoritat de control: www.aepd.es 

Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació dels mateixos. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas adreçar-se a FUNDACIÓ CONGRÉS DE LA CULTURA per bloquejar el compte d’ accés dels menors al seu càrrec que s’ haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Tractament de Cookies:

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les Cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.