BECA D’ESTUDIS

BECA D’ESTUDIS

Beca de la Fundació Congrés de Cultura Catalana a una proposta d’investigació sobre el paper dels moviments socials i la societat civil en la promoció de la llengua, la cultura i la identitat catalanes. Es valoraran especialment, però no de forma exclusiva, les propostes destinades a investigar el Congrés de Cultura Catalana, les relacions entre entitats o moviments socials dels Països Catalans i les que contribueixin a comprendre el concepte i l’abast de la societat civil en l’àmbit nacional.

L’àmbit geogràfic de l’estudi pot situar-se en qualsevol indret dels Països Catalans o bé en el seu conjunt. Pel que fa a l’època, cal que estigui situat entre els inicis del XX i l’actualitat.

El Jurat de la Beca Fundació Congrés de Cultura Catalana 2018 va atorgar la beca, al projecte “El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat”, presentat per Manuel Lladonosa Mariona Lladonosa. El jurat va valorar la idoneïtat del projecte per a l’estudi del Congrés de Cultura Catalana, que aporta nous marcs interpretatius a l’anàlisi d’aquell esdeveniment, així com dels referents simbòlics, culturals i ideològics que va deixar. També s’ha valorat la qualitat metodològica del projecte i la solvència investigadora dels autors.

Mariona Lladonosa Latorre

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a la UAB i doctora en Sociologia per la UdL (2018). Professora del Departament de Geografia i Sociologia i membre del Grup de Recerca en Anàlisi Social i Educativa (GRASE) de la Universitat de Lleida. Ha investigat sobre sociologia de les identitats nacionals, immigració i polítiques del reconeixement, i en el camp de la història cultural i el nacionalisme català.

Manuel Lladonosa Vall-llebrera

Llicenciat en Història Moderna i Contemporània a la UB i doctor en Història per la UAB (1979). Ha estat professor catedràtic d’Història Contemporània a la Universitat de Lleida. Ha investigat sobre història del moviment obrer, història del nacionalisme català i història política, cultural i religiosa de les terres de Lleida a l’època contemporània


Fruit d’aquest treball de recerca es va presentar, el passat 11 de novembre a la Fundació Antoni Tàpies , el llibre “Una nova cultura per al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat (1975-1977)”.

Aquest llibre, publicat per Grup Enciclopèdia, fa un recorregut a fons per la seva gestació, trajectòria i influència en el conjunt dels Països Catalans i planteja, a través d’un estudi històric i sociològic minuciós, la relació entre catalanisme, transició i identitat nacional; una aproximació que ens permet copsar-ne la importància i entendre com es va promoure i com va evolucionar.