BECA D’ESTUDIS

Beca de la Fundació Congrés de Cultura Catalana a una proposta d’investigació sobre el paper dels moviments socials i la societat civil en la promoció de la llengua, la cultura i la identitat catalanes. Es valoraran especialment, però no de forma exclusiva, les propostes destinades a investigar el Congrés de Cultura Catalana, les relacions entre entitats o moviments socials dels Països Catalans i les que contribueixin a comprendre el concepte i l’abast de la societat civil en l’àmbit nacional.

L’àmbit geogràfic de l’estudi pot situar-se en qualsevol indret dels Països Catalans o bé en el seu conjunt. Pel que fa a l’època, cal que estigui situat entre els inicis del XX i l’actualitat.

La beca està dotada amb 6.000 € subjectes a les retencions tributàries corresponents. Aquest import es farà efectiu en tres lliuraments. Els dos primers es faran en el moment de rebre els informes de seguiment i el tercer es farà en el moment de lliurar el treball final.
 
Poden optar a la beca les persones investigadores, individualment o en equip, que presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases. El projecte ha d’estar ben fonamentat metodològicament i s’ha de poder realitzar en el termini màxim d’un any, entre gener i desembre de 2019.

Fundació Congrés de Cultura Catalana

BASES

EDICIÓ 2018

El Jurat de la Beca Fundació Congrés de Cultura Catalana 2018 va atorgar la beca, al projecte “Identitat nacional i canvi cultural. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat”, presentat per Manuel Lladonosa Mariona Lladonosa.

El jurat va valorar la idoneïtat del projecte per a l’estudi del Congrés de Cultura Catalana, que aporta nous marcs interpretatius a l’anàlisi d’aquell esdeveniment, així com dels referents simbòlics, culturals i ideològics que va deixar. També s’ha valorat la qualitat metodològica del projecte i la solvència investigadora dels autors.

Manuel Lladonosa Vall-llebrera és llicenciat en Filosofia i Lletres (història moderna i contemporània) per la Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat professor
d’història als estudis universitaris de Lleida des de 1972 i catedràtic des de 1989, fins a la seva jubilació el 31 de gener del 2011 i professor emèrit fins el maig del 2016. La seva tasca investigadora ha estat sobre història del moviment obrer, història del nacionalisme català, i història política, cultural i religiosa de les terres de Lleida a l’època contemporània.

Mariona Lladonosa Latorre és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Sociologia per la Universitat de Lleida i professora associada del
Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida. En termes de recerca ha investigat, principalment, sobre història cultural i del pensament contemporani del catalanisme dels anys seixanta i setanta.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE