Home Cap a un nou Congrés de Cultura Catalana

Cap a un nou Congrés de Cultura Catalana

Cap a un nou Congrés de Cultura Catalana

La situació actual ve definida, en l’àmbit global, per una crisi planetària, en la que conflueixen les tensions derivades per la crisi de les relacions de poder establertes en un sistema d’estats construït sota l’hegemonia occidental, un esgotament progressiu del model energètic fòssil, l’obertura de dinàmiques geològiques disruptives amb l’entrada en l’Antropocè (com ara el canvi climàtic) i una polarització social que erosiona els grans consensos que han sostingut l’Estat del Benestar a partir del final de la Segona Guerra Mundial, al mateix temps que posa en dubte els principis sobre els que reposen les democràcies liberals occidentals.


En aquest context, Catalunya es troba immersa en una situació de fragilitat, derivada de la degradació progressiva del seu règim d’autogovern, que es veu agreujada per la derrota del 2017.Aquesta situació ha donat lloc a un bloqueig polític i social notori, agreujat per les dinàmiques partidistes de captura institucional i per la retòrica vàcua de les forces polítiques en general, cosa que ha erosionat notablement l’autoestima col·lectiva i dificultat el desenvolupament d’un projecte nacional creïble.


El paper de la cultura com a ciment social és crucial per dotar una comunitat nacional de narratives, pràctiques i idees per afrontar una situació crítica com la present. En el cas de Catalunya, atesa la feblesa de les institucions, la necessitat de reconstruir la cultura pròpia com a element relligador i inspirador per garantir la continuïtat de la comunitat és encara més peremptòria.


Ara bé, la cultura no es pot entendre, senzillament, com un discurs estantís per a la construcció d’una identitat des d’una perspectiva majoritàriament elitista, individualista i simbòlica —la visió de l’alta cultura i la seva explotació comercial—, sinó, més aviat al contrari, com un conjunt de pràctiques i narratives dinàmiques adreçades a produir resiliència i cohesió en una comunitat que navega en una situació canviant. És amb aquest esperit que es planteja la necessitat d’un nou Congrés de Cultura Catalana en el moment present


JORNADA NACIÓ XXI:
CAP A UN NOU CONGRÉS DE CULTURA CATALANA

Celebrada dissabte 25 de març de 2023 a l’Escola del Treball, Barcelona, la Jornada Nació XXI ha suposat un primer punt de trobada on compartir inquietuds i opinions, amb l’objectiu de repensar quin país volem i de quina manera ho podrem dur a terme amb el nou Congrés de Cultura Catalana.

Cinquanta anys després de l’històric Congrés de Cultura Catalana celebrat entre 1975 i 1977, des de la Fundació Congrés de Cultura Catalana creiem necessari l’impuls d’un nou moviment tan ampli, integrador, creatiu, il·lusionant i transcendent com ho va ser aquell.

Aquell Congrés va significar un punt d’inflexió en els ànims d’un país i una cultura que havien restat ofegades al llarg de quaranta anys de dictadura franquista. El nou Congrés, amb l’horitzó posat a l’any 2025, vol ser un esdeveniment transversal, intergeneracional i de gran capil·laritat que abordi els reptes i debats que té la societat catalana, tant de present com, sobretot, de futur.

La Jornada Nació XXI ha servit per posar en comú, debatre i reafirmar algunes de les inquietuds que ressonen actualment en la societat civil catalana. La sessió de treball ha comptat amb la participació d’una norantena de persones d’arreu dels Països Catalans i de diversos camps professionals, dividits en quatre àmbits d’acció (Com ens mantenim, Com ens comuniquem, Com ens cuidem, i Com ens cohesionem), des d’on han identificat els principals reptes als quals ens enfrontem en els pròxims anys .

La crisi global, la cohesió, l’equilibri territorial, de gènere o generacional, la capacitat de generar empoderament i confiança. I com, en aquest context, la cultura esdevé un ciment social imprescindible.

El final de la jornada ha marcat quin és el camí que caldrà recórrer per tirar endavant el nou Congrés de Cultura Catalana, que treballarem amb il·lusió i rigor perquè sigui una realitat ben aviat.

Vídeo de la Jornada