Home Avís legal

Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

La FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA, responsable del lloc web, d’ara endavant la RESPONSABLE, posa a disposició de les persones usuàries aquest document, amb el qual vol donar compliment  a les obligacions disposades a  la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic (LSSICE), així com informar a les persones usuàries del lloc  web respecte les condicions d’ús.

Tota persona que accedeix a aquest web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions d’aquest avís, així com a qualsevol altra disposició legal d’aplicació.

La FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a aquest lloc  web, sense que sigui obligatori el seu preavís o posar en coneixement de les persones usuàries les seves obligacions, entenent-se com a suficients la publicació a la seva web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: fundaciocongres.cat

Denominació: Fundació Congrés de Cultura Catalana

NIF G08650970

Domicili: Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B 08003 Barcelona

Tel.: 93 410 68 66

Correu electrònic: direccio@fundaciocongres.cat

Inscrita amb el núm 173 del Registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatitu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, dissenys, logotips, texts i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o,  en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial  del autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al web,  pertanyen als seus  respectius propietaris, essent ells mateixos  responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de la FUNDACIÓ CONGRES DE LA CULTURA CATALANA.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix

Per a dur a terme qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual  o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic:  direcció@fundaciocongres.cat 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

4. ÚS DE COOKIES

Aquest web pot utilitzar  cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que hi accedeix) per a dur a terme determinades funcions que són  considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització  del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al terminar la sessió del usuari.  En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la seva recollida.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu la nostra Política de cookies i  les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web o xarxes socials.   Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.   En tot cas, procedirà a la retirada de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la   moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al  web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic . En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del web.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’ any, 24 hores al dia. Tanmateix, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. 

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta web, serà la llei espanyola.

Última actualització:  14/12/2023