Home Bases XXXV Premi Ferran Soldevila

Bases XXXV Premi Ferran Soldevila

 

El premi Ferran Soldevila 2020 es regirà per les següents bases:

1. Objecte del premi:

El Premi Ferran Soldevila distingirà un treball publicat sobre biografia i estudis històrics en els seus vessants polític, social, econòmic, biogràfic, artístic, literari o cultural sobre l’àmbit dels Països Catalans

2. Destinataris:

Els destinataris són els/les autors/es d’obres publicades en català l’any 2019.

3. Premi:

El premi consisteix en un guardó en forma d’escultura commemorativa i una dotació econòmica que, per a aquesta edició, es concreta en 2.000 €.

4. Presentació de candidatures:

Poden presentar candidatura els/les autors/es, editorials, institucions acadèmiques i departaments d’universitat i d’altres persones i entitats que per la seva naturalesa, fins i continguts, estiguin relacionats amb la historiografia i les ciències socials.

La presentació s’ha de fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

El jurat es reserva el dret de demanar fins a 9 exemplars de l’obra presentada.

5. Termini d’admissió d’obres:

El termini de presentació d’obres serà des de l’endemà d’aquesta convocatòria fins al dia 3 d’abril de 2020.

6. El Jurat:

El jurat estarà format per Teresa Abelló, Agustí Alcoberro, Antoni Furió , Francesc Marco , Clàudia Pujol, Isabel Rodà , Ivan Serrano i Queralt Solé.

Hi actuarà com a secretari/a, amb veu i sense vot, una persona del Comitè Executiu de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

El jurat resoldrà l’obra guanyadora per majoria simple entre les candidatures presentades.

El jurat es reserva el dret de proposar un altre títol, en cas que cap de les obres no assoleixi la majoria de vots suficient entre els membres del jurat.

7. Criteris per a l’adjudicació del premi:

  • La qualitat de l’obra.
  • La seva capacitat divulgadora de la història dels Països Catalans.
  • La seva originalitat des del punt de vista de la perspectiva investigadora.

8. LLiurament del premi:

El premi serà atorgat en un acte públic, que s’anunciarà oportunament, en el mes de juny de 2020.

9. Reserva de dret:

Qualsevol incidència en el procés del Premi serà resolta per la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Barcelona, 2 de març 2020


Una part del fons que finança el Premi Ferran Soldevila prové de cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.