Home Una nova cultura per al poble.

Una nova cultura per al poble.

El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat (1975-1977)

Publicació: novembre 2021

El Congrés de Cultura Catalana, impulsat entre el 1975 i el 1977, va ser una de les experiències de mobilització social i cultural més importants del catalanisme contemporani sorgit de la iniciativa de nombroses entitats, grups i persones vinculades a les formes de renovació cultural dels anys setanta. Aquest llibre fa un recorregut a fons per la seva gestació, trajectòria i influència en el conjunt dels Països Catalans i planteja, a través d’un estudi històric i sociològic minuciós, la relació entre catalanisme, transició i identitat nacional; una aproximació que ens permet copsar-ne la importància i entendre com es va promoure i com va evolucionar.

Especialment, s’hi assenyala l’esforç del Congrés a l’hora de fer una revisió i actualització de la cultura des d’uns punts de vista nous, més amplis, capaços de proposar unes novelles formes d’imaginació nacional de la catalanitat, algunes d’elles perdurables fins a dia d’avui. Aquest llibre que ens ajuda a entendre els processos de modernització, canvi i influència de les identitats socials de la segona meitat del segle XX sobre la nació.

Mariona Lladonosa Latorre
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a la UAB i doctora en Sociologia per la UdL (2018). Professora del Departament de Geografia i Sociologia i membre del Grup de Recerca en Anàlisi Social i Educativa (GRASE) de la Universitat de Lleida. Ha investigat sobre sociologia de les identitats nacionals, immigració i polítiques del reconeixement, i en el camp de la història cultural i el nacionalisme català.

Manuel Lladonosa Vall-llebrera  Llicenciat en Història Moderna i Contemporània a la UB i doctor en Història per la UAB (1979). Ha estat professor catedràtic d’Història Contemporània a la Universitat de Lleida. Ha investigat sobre història del moviment obrer, història del nacionalisme català i història política, cultural i religiosa de les terres de Lleida a l’època contemporània


Documentació consultada

S’ha fet ús d’un volum molt important de documentació, actes de reunions, cartes i materials diversos dipositats fonamentalment al fons del Congrés dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. També hem utilitzat documentació del fons personal de Joaquim Ferrer i algunes documentacions cedides per participants del Congrés. També s’ha consultat la documentació que manté la Fundació Congrés de Cultura Catalana a la seva seu.

– En el cas d’aquells documents que no contenien un nom o títol de document s’ha utilitzat per referenciar-lo un nom orientatiu dels continguts del document entre claudàtors.

– En el cas d’aquells documents en què no hi ha data, s’utilitza el concepte s. d. (sense data) per referir-nos-hi.

– En el cas dels articles de premsa sense autor, no signats, se citen a la bibliografia a partir del nom de l’article i l’any de publicació per tal que les fonts esmentades resultin més fàcils de resseguir si són d’interès.

– De tots aquests materials, se n’ha extret una extensa informació descriptiva dels nombrosíssims actes del Congrés arreu del territori.