Home Montserrat Casals Genover

Montserrat Casals Genover

Montserrat Casals Genover

Vicepresidenta del patronat i del comitè executiu

Fundació Congrés de Cultura Catalana

Advocada . Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona l’any 1982. obtenció del grau de llicenciatura  excel·lent 1984 per  la Tesina “La separació de fet en el dret civil català”.

S’incorpora a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 1982, . Des de 1985 fins a 1998 es professora associada de la Universitat de Barcelona, impartint classes de dret matrimonial canònic i civil en la Càtedra de Victor Reina Bernaldez. De 1988 a 1991 és diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi D’Advocats de Barcelona. l’Any 1991 s’incorpora a la Fundació Congrés de Cultura Catalana amb el Càrrec de Secretaria del Patronat i del Comitè Executiu fins l’any 2012 que a passa a  assumir el càrrec de vicepresidenta del patronat càrrec que ostenta en l’actualitat.

Ha escrit articles sobre dret Civil Català en diverses revistes “Las compraventas con pacto de sobrevivencia en el anteproyecto de ley Concursal”, 1987. “El procediment de jura de comptes (12997) la indignitat successòria”, 2009, “Els Miratges de l’Estatut”, 2009. “Una mirada al títol I del llibre II del Codi civil de Catalunya”, 2010. “Una mirada al Títol III del llibre II del Codi civil de Catalunya”, 2011.

Va impartir classes en el màster de dret civil Català de l’Il·lustre Col·legi D’Advocats de Barcelona el curs 2012/2013.

Des de 1982 fins a l’actualitat treballa  com advocada al despatx familiar on continua dedicant-se preferentment a dret civil  i  mercantil.

Tornar a pàgina anterior