Home Ricard Guerrero

Ricard Guerrero

Ricard Guerrero

Patró

Fundació Congrés de Cultura Catalana

Microbiòleg, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (1980) i de la Universitat de Barcelona (1988). President de la Societat Catalana de Biologia (1989-93). Ha estat un dels primers investigadors sobre ecologia microbiana als Països Catalans i a l’Estat espanyol, en particular sobre avaluació de riscs de la introducció al medi de microorganismes manipulats genèticament, el cicle del sofre en la natura, les comunitats de bacteris fototròfics en llacs d’origen càrstic, els tapissos microbians i la producció per determinats bacteris de plàstics biodegradables. Cal destacar els seus estudis sobre les comunitats procariòtiques del sistema càrstic del Pla de l’Estany i sobre l’estructura i la fisiologia dels tapissos bacterians del delta de l’Ebre.