Home Estatuts

Estatuts

Capítol II. OBJECTE FUNDACIONAL

Article 5.  La Fundació es proposa la promoció d’estudis i el suport a les iniciatives que serveixin per a potenciar la realitat cultural (dels països de parla) catalana. L’activitat fundacional serà dirigida especialment a estimular la investigació sobre les àrees que es considerin prioritàries dels àmbits econòmics, socials, científics i humanístics; fomentar el coneixement i col·laboració entre les diferents institucions culturals i científiques existents (en els Països Catalans); i contribuir amb les seves activitats a la projecció exterior de la realitat catalana.

Article 6. Per al desenvolupament dels objectius fundacionals la Fundació portarà a terme totes les activitats que li permeti de realitzar la seva pròpia estructura de funcionament i especialment podrà:

  1. Concedir beques i borses d’estudis, subvencions i premis d’acord amb les bases i condicions específiques de cada cas.
  2. Promoure la celebració de reunions d’especialistes, seminaris i congressos sobre totes i cada una de les àrees culturals dels àmbits que va organitzar el Congrés de Cultura Catalana.
  3. Tenir cura de la publicació dels treballs patrocinats per la Fundació i altres activitats complementàries dels objectius expressats.

Article 7. Solament el Patronat de la Fundació estarà facultat per a jutjar sobre la idoneïtat de persones o entitats en ordre al gaudir dels beneficis que pot concedir, sense que ningú, individual o col·lectivament, pugui al·legar davant de la Fundació o els seus òrgans cap dret al gaudir d’aquests beneficis o col·laboració, ni imposar la seva atribució a persones determinades. El Patronat decidirà qui son els beneficiaris del béns de la Fundació seguint els principis de no discriminació i imparcialitat.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7